Riolering

Om het afvalwater van uw wastafel, keuken, douche en toilet af te kunnen voeren, is een deskundig aangelegd riool noodzakelijk. Het aanleggen van een goed werkend riool is een klus voor de vakman. Om verstoppingen te voorkomen, zijn er bepaalde eisen waaraan moet worden voldaan tijdens de aanleg van een rioolsysteem. Het afschot van de leiding is belangrijk om het afvalwater met behulp van de zwaartekracht het afvalwater af te voeren.

Ook beluchting van het riool is noodzakelijk. Een goede rioolbeluchting voorkomt dat bij het doortrekken van het toilet stankoverlast ontstaat doordat bijvoorbeeld het doucheputje of de wastafelafvoer droog komt te staan door onderdruk die kan ontstaan. Meestal wordt de rioolbeluchting gerealiseerd door een rioolleiding aan te sluiten op een beluchtingskap op het dak. Daar waar dit niet mogelijk is, gebruiken we een binnenbeluchter die automatisch opent als er onderdruk ontstaat.

Naast het afvoeren van vuil water hebben we natuurlijk ook te maken met het afvoeren van het “schone” hemelwater. Het regenwater dat via het dak naar de hemelwaterafvoer loopt, dient in een apart rioleringsstelsel te worden afgevoerd. In Nederland is het verplicht om beide soorten afvalwater te scheiden. Meer informatie hierover kunt u vinden op het Ministerie van VROM.

De uitstraling en het comfort van een keuken, badkamer en toilet wordt in grote mate bepaald door het sanitair. Ook hier geldt; voor elk wat wils!