Dakwerk

Voor de bescherming van onze woning tegen invloeden van buitenaf speelt het dak een zeer belangrijke rol. Met name de isolatie en het soort dakbedekking zijn bepalende factoren. Men concentreert zich veelal op het onderhoud binnenshuis en dat terwijl de bescherming van het dak boven ons misschien wel veel belangrijker is. Meestal is men zich hiervan pas bewust als er lekkageverschijnselen zijn.

Voor de bedekking van daken gebruiken we meestal een bitumineuze dakbedekking, ook een uitvoering in zink of EPDM (kunststof) een goede en duurzame optie is. Wie dak zegt, zegt ook dakgoot. De dakgoot is onlosmakelijk verbonden met het dak. Het regenwater loopt via het dak naar de uitwateringen om vervolgens via de regenpijp het riool te bereiken. Het is van belang dat dakgoten regelmatig worden schoongemaakt om lekkages en verstoppingen te voorkomen. Ook voor het vernieuwen of reinigen van dakgoten en hemelwaterafvoeren bent u bij ons aan het juiste adres!